Treningi dla grup młodzieżowych

Z dniem 4 maja wznowiliśmy treningi w grupach dziecięcych i młodzieżowych MKP Wołów.

Treningi na początku będą odbywać się na orlikach, a z czasem planujemy włączenie boisk treningowych na ul. Trzebnickiej. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem możliwie największych środków ostrożności.

Zasady na jakich będą odbywać się treningi:
– w treningu weźmie udział 6 zawodników + 1 trener
– listę uczestników danej grupy dzieci i młodzieży ustalą trenerzy
– dziecko do 13 roku życia musi przybyć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej,
– rodzice / opiekunowie pozostawiają dzieci pod opieką trenera we wspólnie ustalonym miejscu,
– trening w zależności od wieku i tematu zajęć potrwa ok. 45 minut,
– obecność na obiektach sportowych bez dostępu do zaplecza, także sanitarnego, zarówno dla dzieci, jak i rodziców
– udział w zajęciach bez obowiązku zakrywania twarzy, jednak należy pamiętać o konieczności jej zasłonięcia w drodze na obiekt
– MKP zapewni środki dezynfekujące, konieczne przede wszystkim do dezynfekcji wykorzystywanego podczas treningu sprzętu. Każdorazowo po zajęciach sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany
– Udział w treningach ma charakter dobrowolny
Prosimy o zgłaszanie trenerom informacji o ewentualnym przebywaniu na kwarantannie

Dodaj komentarz