Miejski Klub Piłkarski w Wołowie powstał na początku lat pięćdziesiątych XX wieku. Pierwsza, historyczna nazwa klubu to „Budowlani” Wołów. Ówczesna drużyna swoje mecze rozgrywała na tzw. „ruskim stadionie”, dawniej przy ul. Nowotki, a obecnie przy ul. Pułaskiego. Następnie, po wielu zmianach nazw klub zaczął funkcjonować pod nazwą „PKS Wołów”.

Pierwszym trenerem klubu w naszym mieście był Ryszard Janecki, który trenował zarówno seniorów jak i całą grupę młodzież. Trener Janecki powrócił do Polski z Włoch, gdzie występował w pierwszoligowych i drugoligowych zespołach piłkarskim.

Przez wiele lat zespół grał na poziomie klasy „A”. Wówczas były dwie grupy: wrocławsko – wałbrzyska (w tej grupie występował PKS) i legnicko – jeleniogórska.

Mijały lata, a system rozgrywek się przekształcał. W 1978 roku zespół awansował do ligi okręgowej. W tamtych latach była to mocna grupa, gdyż z tej klasy rozgrywek zespół awansował bezpośrednio do III ligi, których było tylko 4 w Polsce. W okresie transformacji, w latach 90, przez okres wielu lat klubem zajmował się Edward Janus, który każdą wolną chwilę i czas poświęcał klubowi. Pod koniec lat 90-tych klub przejmuje pan Bogdan Banasik, co przyniosło zmianę nazwa klubu na „Banasik” Wołów.

Po rezygnacji pana Banasika z finansowania klubu powstaje stowarzyszenie pod nazwą Miejski Klub Piłkarski w Wołowie, które funkcjonuje do dziś.