Smerf 2013

Górny rząd od lewej: S. Fałat, M. Jurczak, J. Pełchaty, K. Kopeć, W. Woźny. Dolny rząd od lewej: A. Jednak, K. Cichoń, M. Łysoń, D. Nowosad, R. Moskal, M. Jóźwik. Nieobecni: D. Olech, F. Urginus, J. Korzak, M. Skrzypicka, C. Wrona, A. Kusz, K. Cieniawski, J. Winiarski, H. Dolata, N. Harwas

Trener :Paweł Matusiewicz

(Kontakt z trenerem tel.665-268-963)